Βρείτε σε ποιο επίπεδο πρέπει να είναι οι σφυγμοί σας αν θέλετε να είναι αποτελεσματική η

ΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Χρειάζαστε εγκατάσταση του java plug in